Przyjaciel z dysleksją opisał mi, jak odczuwa czytanie lektury. Potrafi czytać, ale to wymaga sporej koncentracji, a litery wydają się “przeskakiwać”.

Pamiętam jak czytałem artykuł o typoglikemii. Pomyślałem, pewnie można to zrobić interaktywnie na stronie z Javascriptem? Z pewnością tak.

Dysleksja charakteryzuje się trudnościami w nauce płynnego czytania i dokładnego rozumienia tekstu, mimo normalnej inteligencji. Obejmuje to trudności w zakresie świadomości fonologicznej, dekodowania fonologicznego, szybkości przetwarzania, kodowania ortograficznego, słuchowej pamięci krótkotrwałej, umiejętności językowych/zrozumienia słownego i/lub szybkiego nazywania.

Zaburzenie czytania rozwojowego (DRD) jest najczęstszym upośledzeniem w uczeniu się. Dysleksja jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem czytania, jednak nie wszystkie zaburzenia czytania są związane z dysleksją.

Niektórzy postrzegają dysleksję jako coś odrębnego od trudności z czytaniem wynikających z innych przyczyn, takich jak nieneurologiczny niedobór wzroku lub słuchu, lub słaba lub nieodpowiednia umiejętność czytania. Istnieją trzy proponowane podtypy dysleksji poznawczej (słuchowa, wzrokowa i uważna), chociaż pojedyncze przypadki dysleksji lepiej wyjaśnić poprzez specyficzne zaburzenia neuropsychologiczne i współistnienie zaburzeń w uczeniu się (np. zaburzenia związane z brakiem uwagi/nadaktywnością, niepełnosprawnością matematyczną itp. Chociaż w literaturze naukowej uznawana jest za niepełnosprawność nauki językowów, dysleksja wpływa również na ekspresyjne umiejętności językowe. Naukowcy z MIT stwierdzili, że osoby z dysleksją wykazują się zaburzeniami rozpoznawania głosu.

Źródło: Wikipedia